GÖKTAŞLARI


Meteoritler kuyruklu yıldızlardan kopan parçacıklardır.

- Göktaşları uzaydaki kayalık cisimlerdir. Genelde Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında görülürler. Göktaşlarının çapları en fazla 1000 km'ye kadar çıkabilmektedir.

- Meteroitler genelde göktaşları ya da kuyruklu yıldızlardan kopan, küçük taş ya da taş ve demir karışımı parçalardır. Dünya, bir kuyruklu yıldızdan arta kalan toz bulutunun içinden geçtiğinde toz bulutunun içindeki cisimler atmosferde yanarlar. Dünya atmosferine girdiklerinde ısınır ve ince bir çizgi bırakırlar. Buna meteor denir. Ama bazı meteorlar tamamen yanıp tükenmediklerinden yeryüzüne düşerler. Yeryüzüne ulaşan bu meteorlara göktaşı ya da meteroit denir.

Ancak burada önemli bir konuya dikkat etmenizi istiyoruz: Atmosfere giren meteorlar çok ender olarak yeryüzüne düşerler. Düştüklerinde ise büyüklüklerine göre değişen zararlar verebilirler. Dünyamız her an bu tehlike ile karşı karşıyadır.

Peki ama, neden göktaşları uzaydaki diğer gezegenlerin yüzeylerine büyük hasarlar veriyorlar da dünyaya hiçbir zarar veremiyorlar?

Bunun sebebi dünyamızı saran atmosferdir. Atmosfer tüm Dünya'nın çevresini koruyucu bir zırh gibi kaplar. Uzaydan atmosfere giren bir göktaşı yanarak küçülür. Göktaşı dünya yüzeyine iyice yaklaştığında artık epeyce küçülmüştür. Böylece göktaşı dünya yüzeyine vardığında çok çok küçülmüş, hatta bazen tamamen yok olmuş olduğundan bizlere zarar vermez.
 


Göktaşları, gezegen veya yıldızlardan kopan taşlardır. Uzayda dolaşan bu taşlar zaman zaman gezegenlerin yüzeyine düşer ve bu gezegenlere büyük zarar verirler. Ama Allah Dünyamız'ı koruyucu bir zırhla kapladığı için bize hiç zarar veremezler.

Atmosfer tüm Dünya'nın çevresini koruyucu bir zırh gibi kaplar. Atmosfer sayesinde birçok tehlikeden haberimiz bile olmadan korunuruz.

 

 Ama Allah, bu gök cisimlerini çoğunlukla atmosferde yanarak yok olup bize zarar vermeyecek şekilde yaratmıştır. İşte bu, Allah'ın bize olan şefkat ve merhametinin, korumasının bir göstergesidir.

Evet çocuklar, Allah'ın küçük ya da büyük, bütün gök cisimlerini kontrol ettiğini, her an hepsini planlı ve düzenli bir şekilde yönettiğini anlamış olmalısınız.