SORU- MUTASYON NEDİR?

CEVAP- Mutasyon bir canlının vücudunda meydana gelen olumsuz yöndeki değişikliklerdir. Mutasyonlara radyasyon veya kimyasal maddeler neden olur. Radyasyonun veya kimyasal maddelerin canlılar üzerindeki etkileri her zaman zararlıdır. Örneğin günümüzden yaklaşık 55 yıl önce 1. Dünya Savaşı’nda Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmıştı. Atom bombası atıldığı yerin çevresine radyasyon yaydı ve bu, insanlara çok büyük zararlar verdi. İnsanların birçoğunun ölmesine veya ciddi şekilde hastalanmalarına neden oldu. Hatta insanların vücutlarındaki bazı sistemleri bile bozduğu için bu insanların ileride doğan çocukları da hasta veya sakat doğdular.
 Mutasyon sonucunda üç ayağı oluşan bir kuzu.


Mutasyonlar sonucunda ayakları zarar gören insanlar


Buna benzer bir olay da 1986 yılında Rusya'nın Çernobil kentinde meydana gelmişti. Çernobil'de bir nükleer santralde patlama meydana gelmiş ve bu yüzden tüm kente ve çevresine radyasyon yayılmıştı. Aynı Japonya'da olduğu gibi orada yaşayan insanlar ve onların sonradan doğan çocukları, radyasyonun sebep olduğu mutasyonlar nedeniyle sakat kalmışlar veya ölmüşlerdi. Görmüş olduğunuz resimler hep radyasyon nedeniyle mutasyona uğramış insanların ve diğer canlıların nasıl sakat kaldıklarını göstermektedir.

Şimdi bunun konumuzla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Size daha önce evrimcilerin canlının başka bir canlı türüne dönüştüğünü ve böylece evrimleştiğini iddia ettiklerini söylemiştik. Örneğin balıkların sürüngenlere dönüştüklerini söylerler.

Peki bir balık nasıl olur da bir sürüngene dönüşebilir diye sorarsanız size şöyle derler: Bir balık bir gün bir mutasyon geçirir yani Japonya'daki çocuklar gibi radyasyon gibi bir olayla karşılaşır. Bu mutasyon sonucunda balığın vücudunda bazı değişiklikler olur ve balık bir gün karşınıza timsah olarak çıkar.


Bu çok saçma bir iddiadır. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi mutasyonlar canlılara hep zarar verirler. Onları ya sakat bırakırlar, ya da hasta ederler. Buna rağmen evrim teorisi mutasyonların balıkları geliştirdiğini ve onları bir sürüngene dönüştürdüğünü söylemektedir. Bu, hiç kimsenin inanmayacağı kadar imkansızdır.

Evrimcilerin bu iddiasını şöyle bir örneğe benzetebiliriz. Siz elinize bir balta alsanız ve renksiz bir televizyona vurmaya başlasanız. Bu televizyonu renkli bir televizyona dönüştürebilir misiniz? Elbette ki hayır. Baltayla televizyona rasgele vurduğunuzda paramparça olmuş bir televizyonunuz olur. İşte aynı, baltayla rasgele vurmak gibi, mutasyonlarda canlılara sadece zarar verirler.

Yani evrimcilerin söyledikleri gibi bir canlıyı daha iyi duruma getirmezler.

Öyle ise buraya kadar anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Evrimciler bir canlının diğerine dönüşerek evrimleştiklerini söylüyorlar. Ve bu değişimleri ise mutasyonların ve doğal seleksiyonunun gerçekleştirdiğini iddia ediyorlar. Ama biz de gördük ki doğal seleksiyon da mutasyonlar da bir canlının özelliklerini geliştiremezler. Hatta mutasyonlar canlıya resimlerde de görüldüğü gibi zarar verirler. Yani evrimcilerin söyledikleri gibi bir canlıyı daha iyi duruma getirmezler.
 
 


SİYAH-BEYAZ TELEVİZYONA 
BALTAYLA 
VURURSAN...

YEPYENİ BİR  TELEVİZYONA 
SAHİP 
OLABİLİRSİN!!?


YALANCI!
TELEVİZYONUM
PARAMPARÇA
OLDU...